نماهنگ ایران رنگی - گروه سرود

566 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ ایران رنگی

از هر کجای نقشه این خاک
با هر زبانی از تو میخونیم

تاریخ رو با تو تجربه کردیم
آینده رو پای تو میمونیم

ترک و بلوچ و کرد و کرمانجیم
لر فارس گیلک و عرب ایران

با هر زبان و لهجه و گویش
میخوانم از تو روز و شب ایران

ای خاکه زخمیل فره ی دیری
شیره کُریل خوین دانه وی خاکه

جای سجده دیری هر گُله ی شارم
پر له خَمِ شیریل بی باکه

هرچی درم نذر ولاتم بو
نذر هناسیل تنگ مرزم

ذکر زوانم هر یسه یی عمر
گیانم فدای ایران سه ر برزم

أز جی دِلی مِن با حوالانَه
اُوتی رگی مِن خون شیرانَه

أز کورد کورمانجُم برانگی تَه
دی مِن،دَدَی مِن خاک ایرانَه

هرگز پَتَن نامینِه ایرانی
پس دَمِّرِم وی سرزمینِ را

رنگی دلی مِن سبز و سیس و سور
عاشق دَمینِم وی نگینِ را

دَسِ عَلی پُشتُ پِنامونَه
ای کِشوَرِ مُولامْ ایرانه

جُونِم وِه جُونِ کِشوَرِمْ بَنَه
مِه کُرِّ لُرِمْ دآمْ ایرانَه

جُونم هیسا د ِ کَفِ دیو دَسِم
شَنگُ و قِطارِم ها سَرِ سینَم

مِه تا اَوَد سَرواز ایرانِم
بِل قَلبیا پُر بوئَه د ِکینم

من گیله مردم، سادیم صافم
دریا منستان پاک و شفافم

اما ه خاکه خاطر واستی
می موجه امرا کوهه ایشکافم

من خوب دانم هرچی دارم امروز
از غیرت میرزا کوچیخانه

حتی اگه می سر بشه هرگز
می خاکه نوفروشم به بیگانه

از هرکجه ی نقشه ی این خاک
با هر زبونی ته وسه خومبی

تاریخ ره ته جا تجربه کمی
آینده ره ته خاطری مومی

اینجه پر از خون جوونه
ایثار نماد مازرونه

نوم هسته دیار علویان
دشمن ونه اینتاره بدونه

اولدو آراز مرز اوسته بیر سرباز
قاینار سنین قانین دیاریمده

مشروطه نین سرداری، ستارخان
باشیم اوجالدیب روزگاریمده

قارداش اولوبلار داغلار ایچرینده
تکجه سهندیله دماوندون

حیدربابا سن سن، وطن! ایران!
سندن یازیبدیر شهریار اوغلون

یا بیرقٌ مرفوعُ فی قلبی
یا ایهاالمولودُ فی نبضی

یا موطن الحب و الکَرَم و الجود
کیف یُتم من روحکَ قبضی؟

نحن جبال النورِ لم نهتز
فی قلبنا حب علی الکرار

نحنُ فداکَ یا بلاد الورد
نحنُ معک، ما دامت الاعصار

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به