نماهنگ ماه من علی - حسین طاهری

2180 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ ماه من علی

قال رسول الله اناء الشمس و علی القمر
شب غم ها فقط با علی میشه سحر

ماه من علیه تنها تکیه گاه من علی
ماه من علیه بخشش گناه من علی
ماه من علیه روشنای راه من علی

نرسد اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد
به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد

یا قایت العامل العارفین
اشک منو ببین علی

نعم الامیر اغن کل فقیر
دست منو بگیر علی

ماه من علیه تنها تکیه گاه من علی
ماه من علیه بخشش گناه من علی
ماه من علیه روشنای راه من علی

قال رسول الله اناء الشمس و علی القمر
شب غم ها فقط با علی میشه سحر

ماه من علیه تنها تکیه گاه من علی
ماه من علیه بخشش گناه من علی
ماه من علیه روشنای راه من علی

نرسد اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد
به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد

یا قایت العامل العارفین
اشک منو ببین علی

نعم الامیر اغن کل فقیر
دست منو بگیر علی

ماه من علیه تنها تکیه گاه من علی
ماه من علیه بخشش گناه من علی
ماه من علیه روشنای راه من علی

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به