بنده‌ی آلوده را نگاه کن - مناجات با امام زمان - میثم مطیعی - میثم مطیعی

814 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : بنده‌ی آلوده را نگاه کن - مناجات با امام زمان - میثم مطیعی

من منتظرت نبودم خودم می دونم 
ولی مادرت زهرا می دونه منم دوست دارم 
رو منم حساب کن …

بنده‌ی آلوده را نگاه کن مولای من 
هر کجا می خوانمت بر گوش جان آید جوابم
پیش من با من هم آوایی نمی دانم کجایی؟

شهر را گردم به شوقت کو به کو منزل به منزل
یا به دشت کوه و صحرایی نمی دانم کجایی؟

 

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به