پاداش ماه رمضان دست کیست؟ - شیخ حسین انصاریان - شیخ حسین انصاریان

573 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : پاداش ماه رمضان دست کیست؟ - شیخ حسین انصاریان

روزه ملک خودمه 
من شمارو به انتخاب این ملک دعوت کردم

این گرسنگی تو این تشنگی تو این ذکر گفتن تو این خستگی تو ویژه خوده  منه
و پاداش هم برعهده خودمه

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به