سخنرانی - سعید حدادیان - سعید حدادیان

383 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : سخنرانی - سعید حدادیان

گر شبی در خانه لیلی تو را مهمان کنند 

گول نعمت را مخور مشغول صاحب خانه باش

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به