هر جا که به پرچمش نگاهت افتاد حرم رقیه است - امیر حسینی

1754 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : هر جا که به پرچمش نگاهت افتاد حرم رقیه است

هر جا که به پرچمش نگاهت افتاد حرم رقیه است تنها حرمی که روضه خون نمیخواد حرم رقیه است اومدم زیارتت با گریه با زاری تو هنوزم وسط بازاری خیلی روضه نگفته داریم وای سلام خانوم ایتهاالصدیقة الشهیده ای نوه مادر قد خمیده گنبدت هم مثل موهات سفیده

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به