ای یار قسم - محسن عرب خالقی

319 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : ای یار قسم

ای یار قسم به علی حیدر کرار قسم به قسیم جنت و نار قسم فشار قبر نوکرو بردار به فشار در و دیوار قسم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به