نماهنگ «اهل ما» - گروه سرود

1672 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ «اهل ما»

نماهنگ «اهل ما» : گروه سرود شمیم آسمان، گروهی از یزد که تولید سرود اهل ما را به عهده داشتند بر غم دل ما مثل مرد بوسه زدی که دست خسته آن پیرمرد بوسه زدی به عشق حرف تو موکب زدند در ده ما به گوش چشم تو شد جاده فرات اینجا تو آمدی که بگویی که نیستی هنر است چه ساده می گفتی ساده زیستی هنر است تو مرد میز نبودی و مرد خط بودی تفاوت تو همین بود که خودت بودی همیشه درد تو ما بین دردها گم بود همیشه دغدغه ات درد های مردم بود تو مرد جبهه و جنگی تو مرد میدانی تو مرد ماندنی این روزهای ایرانی

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به