نماهنگ حرف سلیمانی ها

610 مشاهده
0 نظر
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ حرف سلیمانی ها

گوشمان پر شده از حرف نترسان ما را بهمنیم اینقدر از برف نترسان ما را صخره ایم از غضب سنگ نترسان ما را مرد جنگیم پس از جنگ نترسان ما را لشکر ابرهه از خشم ابابیل بترس آی فرعون زمان از نفس نیل بترس بشنوید از طرف لشکر ایرانی ها انتقام است فقط حرف سلیمانی ها گوش کن وقت رجز خوانی سلمان شده است حرف جمهوری اسلامی ایران شده است ما که گفتیم بترسید از ایرانی ها تازه جنگی که نکردند سلیمانی ها راستی زمزمه دست درازی دارید با دم شیر مگر که سر بازی دارید

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به