حاشا که بیابی دل پر دردتر از او - حسین طاهری

2001 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : حاشا که بیابی دل پر دردتر از او

حاشا که بیابی دل پر دردتر از او آن زن که نبود است کسی مردتر از او زن بود ولی زینت مردی چو علی بود چون فاطمه آن زن ابدی بود ازلی بود زن اوست که هم سنگ علمدار رشید است هم مادر هم خواهر و هم دخت شهید است مردانه سخن با همه مردان و زنان گفت تعریف زن آن بود که زینب به جهان گفت

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به