نَم نَم بارونِ زینب - محمود کریمی

2521 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نَم نَم بارونِ زینب

جونه جونه جونه زینب

نَم نَم بارونِ زینب

درد عالَمَ فَقَط میدونِه زینب

سُفرَه نونَ علی روز و شُو وِلایه

هَر کَه اینجِه مینیشَه دِلِش طِلایَه

جَادَه عِشق زینبش تا کَربَلایَه

شِبایِ سَردِ زمستونم بهارَه

قالی از بال فرشته سر دارَه

فاطِمَه بِرا عَلی دختر میارَه

 

نُو به نُو مَلائِکا مِیان صِداشون

شُو به شُو حسین حسین ری لِواشون

اما اسم زینبَ بِری پَراشون

ری سینَه حُسِینَه آروم و قِرارِش

همَه زِندیشَه لَبخَند بِرارِش

قربون حسین بِرَم با این خُوارِش

جُونِه جُونِه جُونِه زینب

نَم نَم بارونِ زینب

درد عالَمَ فَقَط میدونِه زینب

 

ذوالفَقارِ مَنطِقِ ابوتُرابَه

خُطبِه خوننِش هَمَه حِساب کِتابَه

یَزید از شُجاعَتِش خونَه خِرابَه

تَشَرِش سِتینَه عالَمَ مِجُنبوُند

کاخِ ظالِمَه بِری سَرِش مِرُمبوُند

تا ابد فرموندَیِ مِیدونَه زینب

بِرارونِش خِیلی اَن قِطار قِطارَن

سَر سِپُرده هاش هَمَه هِزار هِزارَن

سی دفاع از حَرَمِش سَر وِر مِیارَن

جُونِه جُونِه جُونِه زینب

نَم نَم بارونِ زینب

درد عالَمَ فَقَط میدونِه زینب

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به