از قهر تو شاهین غزال پر ریزد - حسن خلج

198 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : از قهر تو شاهین غزال پر ریزد

از قهر تو شاهین قدر پر ریزد وز هیبت تو شیر قضا بگریزد ماند به تو کوه اگر به رفتار آید دریا به تو می ماند اگر برخیزد

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به