رونق زندگيم ابالفضل - حسین طاهری

152 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : رونق زندگيم ابالفضل

رونق زندگيم ابالفضل عشق من از قديم ابالفضل بزرگتر من تويى آقا از اول بچگيم ابالفضل من ابالفضلی ام عالمو خبر كن توام اگه مثل منی سينه تو سپر كن بلند و يك صدا بگو ابالفضل شير سرخ عربستان و وزير شه خوبان شه با وفا ؛ ابالفضل معدن سخا ؛ ابالفضل صاحب لوا ؛ ابالفضل معدن سخا ؛ اباالفضل نور هل اتی ؛ ابالفضل غیرت خدا ؛ ابالفضل تاج روی سرم ابالفضل صاحب این علم اباالفضل بذار تا آذری بخونم من سنه نوکرم ابالفضل تا ابوافضلی ام ، غم توو کار من نیس قاطی همه دیوونه هات ، اسم مارو بنویس بلند و يك صدا بگو اباالفضل ديد كاندر حرم خسرو خوبان شده بس ناله و افغان و پر از شيون طفلان همه شان سينه زنان نوحه كنان موى پريشان دل بريان سوى عباس شتابان كه عموجان چه شود جرعه آبى برسانى به لب سوختگان كز عطش آتش بگرفته گلوى ما

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به