رسول اللهی بزرگ مایی - محمد طاهری

169 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : رسول اللهی بزرگ مایی

رسول اللهی بزرگ مایی تو عالم تنها تویی که ابازهرایی ازهرانگشتت رحمت میباره مهربون تر از تو دنیا نداره عاشق تو هر روز و شب صلوات روی لب هاشه شیعه علی اونی که شیعه محمد باشه بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به