عهد پیمان خود نمی شکنی - منصور ارضی

254 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : عهد پیمان خود نمی شکنی

عهد پیمان خود نمی شکنی پای عشق حسین هم سخنی دلسپرده به روضه ها شده ایی فارغ از غصه های خویشتنی مهر عشق حسین بر تن ماست تا نفس می کشیم سینه زنیم با دو ارباب بندگی زیباست هم غلام حسین هم حسنیم به کسی جز حسین دل ندهیم به کسی جز حسین رو نزنیم وطن ما کربلای حسین سخت دلتنگ دیدن وطنیم سنت اهل بیت گریه بر اوست دلسپرده به احسنن السننیم بدنش سنگ خورد و با گریه مرهم زخم های اون بدنیم یاد داغی دوباره میسوزیم یاد تاراج کهنه پیرهنیم داغ یک بوریا به سینه ماست گریه کن های شاه بی کفنیم بساط هلهله در قتلگاه بر پا شد به دور جسم عمویت چقدر غوغا شد به نیزه تکیه زدو بی سپاهو تنها شد در آن محاصره مشغول ذکر و نجوا شد صدای ناله و آهش به گوش آمده بود سرش شکسته و خونم به جوش آمده بود دویده ام از سوی عمه به سوی قربانگاه صدا زدم انایبالحسن به گریه آه به اشتیاق شهادت مسیر شد کوتاه که خورد بر نظرم لا اله الله

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به