می بینی عمه تو قتلگاه افتاده - میثم مطیعی

100 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : می بینی عمه تو قتلگاه افتاده

می بینی عمه تو قتلگاه افتاده به زیر دست و پای سپاه افتاده من عبداللهم و الله بابای من اباعبدالله است آخه این رسمش من زنده ام ولی اون تنهاست دارم میام یه ذره دیگه صبر کن عمه با گریه داره میگه صبر کن ولی من میرم دووم بیار یه خورده دیگه بابا تا من نیومدم نزن دست و پا برات میمیرم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به