هم پریشان حسینم هم پریشان حسن - محمد طاهری

101 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : هم پریشان حسینم هم پریشان حسن

هم پریشان حسینم هم پریشان حسن ای به قربان حسین و ای به قربان حسن روز اول مادرم چشمان من را نذر کرد این یکی آن حسین و این یکی آن حسن ای به قربان حسین و ای به قربان حسن هر شبی که فاطمه بر روضه هامان میرسد هست گریان حسین و هست گریان حسن ای به قربان حسین و ای به قربان حسن

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به