اگر چه شد عجین با غم دل من - محمد طاهری

35 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : اگر چه شد عجین با غم دل من

اگر چه شد عجین با غم دل من ولی در این سفر لرزد دل من از آن ترسم دردم ساز گردد تو را بگذارم و خود باز گردم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به