سلام ماه غم حسین سلام محرم حسین - جواد مقدم

73 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : سلام ماه غم حسین سلام محرم حسین

سلام ماه غم حسین سلام محرم حسین سلام بر علم حسین سلام محتشم حسین سلام به پرچم حسین سلام ای حرم حسین غربت داره بلا داره بهش میگن کرب و بلا عزت داره صفا داره بهش میگن کرب و بلا تربت داره شفا داره بهش میگن کرب و بلا السلام علی سیدالشهداء حرم فقط حرم تو کرم فقط کرم تو علم فقط علم تو دلم نشسته بر تو شدم گدای در تو سرم فدای سر تو قدم قدم ماتم داره بهش میگن کرب و بلا حرم پیش حرم داره بهش میگن کرب و بلا اینجا صاحب علم داره بهش میگن کرب و بلا السلام علی سیدالشهداء حسین شه بی کفنم برات به سینه میزنم امیر اسیر تو منم بهشت روضه های غمت بهشت به زیر قدمت بهشت بگم یا حرمت به عرش و فرش داده شرف بهش میگن کرب و بلا بهش میگن زمین طف بهش میگن کرب و بلا بهش میگن اخ النجف بهش میگن کرب و بلا السلام علی سیدالشهداء خواهم ز خدا که پاک پاکم بکند در عشق حسین سینه چاکم بکند بر کل جهان فخر کنم گر که خدا زیر قدم رقیه خاکم بکند

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به