آغوش علی منزل امنی است پس از مرگ - مهدی رسولی

2619 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : آغوش علی منزل امنی است پس از مرگ

آغوش علی منزل امنی است پس از مرگ داخل بشوم کاش در آن حصن حصینش یا رب برسانم به نجف دغدغه دارم کم بوسه زدم نوبت آخر به زمینم علی علی علی علی یا علی علی علی

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به