فصل سوم - قسمت بیستم - برنامه زندگی پس از زندگی - زندگی پس از زندگی

587 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : فصل سوم - قسمت بیستم - برنامه زندگی پس از زندگی

مجموعه زندگی پس از زندگی، روایت های شنیده نشده از عالم پس از مرگ با تجربه گران مرگ موقت که روح از بدنشان جدا شده است، گفتگوهایی جذاب با افرادی که موقتا مرگ را تجربه کردند و دوباره به زندگی بازگشتند. تجربه گر: میثم عباسیان

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به