علم بر دوش عباس - مهدی سماواتی

82 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : علم بر دوش عباس

علم بر دوش عباس تا گردد علمدارت دلش خون دیده اش دریاست میدانم که می آیی به قرآن و علی سوگند میبینم به چشم خود که قرآن و علی تنهاست میدانم که می آیی

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به