پاشو بیا دست رو دست نذار اومده امام حسن - حسین طاهری

112 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : پاشو بیا دست رو دست نذار اومده امام حسن

پاشو بیا دست رو دست نذار اومده امام حسن به سینه هیچکی دست رد نزده امام حسن حیدری هستیم با مدد امام حسن پسر تمنای بهشت پدر بهشت ازلی پسر کی بهتر از حسن پدر کی بهتر از علی احلا احلا نور لم یزلی جانم جانم حسن ابن علی چراغون خونه علی برای امام حسن ستاره اسمون شده چشای امام حسن زهرا میخنده با صدای امام حسن پسر یه الگوی ادب پدر یه استاد سخنن پسر میگه علی علی پدر میگه حسن حسن

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به