فصل اول - قسمت سی و هفتم - زندگی پس از زندگی

34 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : فصل اول - قسمت سی و هفتم

مجموعه زندگی پس از زندگی، روایت های شنیده نشده از عالم پس از مرگ با تجربه گران مرگ موقت که روح از بدنشان جدا شده است، گفتگوهایی جذاب با افرادی که موقتا مرگ را تجربه کردند و دوباره به زندگی بازگشتند.

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به