دنبال صدای دلبرم افتادم - حنیف طاهری

68 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : دنبال صدای دلبرم افتادم

دنبال صدای دلبرم افتادم با سر به کنار اکبرم افتادم تاپهلوی نیزه خورده اش رادیدم یک لحظه به یاد مادرم افتادم روضه

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به