شاخصه های دولت اسلامی - حرم حضرت فاطمه معصومه (س)

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : شاخصه های دولت اسلامی

1400/2/18 آیات نورانی جزء بیست و پنجم را تلاوت میکنیم و نکاتی را بیان میکنیم. چند نکته در رابطه با شاخصه های دولت اسلامی مطرح میکنیم. نکته اول با عنایت به آیه سیزده سوره شوری این است که اقامه دین بعنوان اصلی ترین وظیفه دولت اسلامی است. خدای متعال در این آیه به اصلی ترین شاخصه دولت اسلامی اشاره میکند.

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به