شاخصه های دولت اسلامی - حرم حضرت فاطمه معصومه (س)

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : شاخصه های دولت اسلامی

1400/2/15 روز بیست و دوم ماه رمضان و تلاوت آِات این جزء. چندنکته در رابطه با دولت اسلامی از این آیات مطرح میکنیم. نکته اول با عنایت به آیه بیست و هشت و بیست و نه سوره احزاب.است. این نکته عباترت است از،میزان نظارت بر اطافیان. خدا در این دو آیه خطاب به پیامبر میفرماید که با همسرانت این مطلب را در میان بگذار که اگر طالب دنیا و زینت آن هستید شما را طلاق میدهم و بروید و زندگی خودتان را داشته باشید اما اگر میخواهید آخرتتان آباد باشد من میتوانم با شما ازدواج کنم و زندگی خدایی داشته باشید...

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به