ترک بر استخوانت خورد و کوبیده شد از زنجیر - رضا نریمانی

71 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : ترک بر استخوانت خورد و کوبیده شد از زنجیر

ترک بر استخوانت خورد و کوبیده شد از زنجیر ولیکن خنجر کندی نشد با حنجرت درگیر اگر چه پیکرت بر روی دست چند حمال است تن جد غریبت غرق خون در بین گودال است خداراشکر بعد از تو غرور خواهرت نشکست کسی بر صورت طفل صغیر تو نزد با دست

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به