قرآن درمانی - ویژگی های قرآن - حجت الاسلام رفیعی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : قرآن درمانی - ویژگی های قرآن

تاب آسمانی ما قرآن، بیان همه چیز است، پس به این ترتیب می تواند بیماری های روح را نیز درمان کند. بنا بر آیات و روایات خواندن قرآن، دردهای عظیم را شفا می دهد و نباید از معجزه ی آن غافل شد. قرآن چهار ویژگی دارد که آن را بر کتاب های آسمانی دیگر ارجحیت می دهد: ۱. این کتاب کتاب، کرامت است، یعنی خیر رسان است. ۲. هیچ کس تا به امروز نتوانسته چیزی از آن کم کرده و یا چیزی به آن بیفزاید و این معجزه ی قرآن است. ۳. مفاهیم این کتاب را فقط انسانهای پاکیزه درک می کنند، کسانی که به قرآن انس گیرند. ۴. این کتاب به طور مستقیم از جانب خدا نازل شده و کلام پیامبر (ص) نیست. با این همه ویژگی های خاص که قرآن را متمایز کرده، حال گِله ی قرآن از ما این است که نسبت به آن بیتوجه و سست هستیم. این سستی به چند شکل وجود دارد: ۱. خواندن لفظ قرآن را بلد نباشیم. ۲. قرآن را بخوانیم اما در آن تدبّر نکنیم . ۳. خواندن آن تأثیری در قوی شدن ایمان ما نداشته باشد.

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
شناخت و آگاهی ابزار دین

شناخت و آگاهی ابزار دین

حجت الاسلام صادقی واعظ
عمل نافع به حال انسان

عمل نافع به حال انسان

حاج علی قربانی
تفسیر سوره زلزال

تفسیر سوره زلزال

حجت الاسلام قرائتی
تربیت مهدوی جلسه 5

تربیت مهدوی جلسه 5

حجت الاسلام تراشیون
تربیت مهدوی جلسه 4

تربیت مهدوی جلسه 4

حجت الاسلام تراشیون
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به