ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش هشتم - حجت الاسلام رفیعی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش هشتم

یکی دیگر از ویژگی ها و خصوصیات افراد احرار و آزاده، مدارا کردن و رفیق بودن با مردم است. هر چند بسیاری از دشمنان، اسلام را متهم به جنگ طلبی و دین خشونت معرفی می کنند اما از آیات قرآن مشخص می شود که چنین نیست و در قرآن، انسان را بارها به علم آموزی و گذشت و فضایل اخلاقی توصیه می کنند. لیکن مخالفان، اسلام را از زاویه گروه داعش و خوارج نگاه می کنند اما اسلام فقط اسلام داعش و خوارج نیست بلکه اسلام را باید از نگاه اسلام علوی شناخت. اسلامی که پیامبر به مردم معرفی کرد از سه کانال قرآن، سنت و عترت بوده است نه جریان انحرافی در دنیا. یکی از آثار مدارا کردن با مردم سالم نگه داشتن دین و دنیا انسان است. و محافظ دین رفق و مدارا است. رفق و مدارا با مردم مال را زیاد می کند و رفیق و دوستان را زیادمی کند. اما این رفق هم به دو گونه است. مواردی که باید انسان از خود رفق و مدارا نشان بدهد و مواردی که انسان به هیچ گونه نباید رفق و مدارا از خود نشان دهد. مواردی که باید انسان رفق (مدارا) داشت عبارتند از: ۱. دعوت مردم به دین داری ۲. در مورد اجتماعی و برخورد با مردم طبق گفته امیر المومنین، سه اثر سکوت در برابر ناسزا عبارت است : خجالت کشیدن خود فرد، خوشحال شدن خدا، عصبانی شدن شیطان ۳. در امور خانوادگی ۴. در برخورد با جوانان ۵. در گرفتاری ها ۶. در حکومت: تمام مسئولین و مدیران نظام کشور باید با مردم در اجرای قانون مدارا کنند. مواردی که انسان نباید از خود رفق نشان دهد. مواردی که در آن سستی، تساهل و تسامح صحیح نیست. ۱. اجرای حدود اعم اجرای قصاص، ۲. اصول دین ۳. در امنیت اجتماعی ۴. در اخذ حق

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
شناخت و آگاهی ابزار دین

شناخت و آگاهی ابزار دین

حجت الاسلام صادقی واعظ
عمل نافع به حال انسان

عمل نافع به حال انسان

حاج علی قربانی
تفسیر سوره زلزال

تفسیر سوره زلزال

حجت الاسلام قرائتی
تربیت مهدوی جلسه 5

تربیت مهدوی جلسه 5

حجت الاسلام تراشیون
تربیت مهدوی جلسه 4

تربیت مهدوی جلسه 4

حجت الاسلام تراشیون
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به