درس هایی از امام حسن عسكری (ع) - حجت الاسلام ماندگاری

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : درس هایی از امام حسن عسكری (ع)

خدا برای ما تکالیف مشخصی واجب کرده است و سه امر را هم به اراده خودش برای خودش واجب کرده است: ۱. خدا بر خودش واجب کرده است که اگر بندگان تکالیف شان را درست انجام دهند آنها را هدایت کند، حمایت و نصرت بدهد. ۲. خدا بر خودش واجب کرده است که اگر بندگان تکالیف شان را درست انجام دهند خدا به آنها امنیت و آرامش بدهد. ۳. خدا وعده کرده است و بر خودش واجب کرده است که اگر ما تالیف خود عمل کنیم به ما عزت بدهد. تشخیص درست تکالیف، عمل درست به تکالیف و پایداری در تکالیف خیلی مهم است. اولین درسی که از امام حسن عسکری (ع) می‌توانیم بگیریم این است که شاکر باشیم در هر شرایطی که داریم. شرایط ما مشیت الهی است. درس اول که ازامام حسن عسکری (ع) می آموزیم این است که ایشان در شرایط سختی بودند اما هرگز دست از شکر برنداشتند، ایشان در زمان اوج خفقان سیاسی بودند و با وسائط با مردم ارتباط داشتند. دوران ایشان شرایط آماده شدن برای غیبت امام بعدی است. هر کسی که شاکر زمان خودش باشد، از خوبی های آن زمان حداکثر استفاده را می برد و شرایط بد خودش را تبدیل به شرایط خوب می کند. درس دوم که از امام حسن عسکری (ع) می آموزیم این است که در تکالیف خودمان مجاهد باشیم در زمان امام حسن عسکری (ع) شبهات امامت مانند باران میبارید ولی امام به هر سختی که بود این سوالات را پاسخ می دادند و مجاهدت می کردند و مردم را برای عصر غیبت آماده می‌کردند و برای عصر غیبت برای عصر غیبت کادر و یار و یاور پرورش می دادند.

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
شناخت و آگاهی ابزار دین

شناخت و آگاهی ابزار دین

حجت الاسلام صادقی واعظ
عمل نافع به حال انسان

عمل نافع به حال انسان

حاج علی قربانی
تفسیر سوره زلزال

تفسیر سوره زلزال

حجت الاسلام قرائتی
تربیت مهدوی جلسه 5

تربیت مهدوی جلسه 5

حجت الاسلام تراشیون
تربیت مهدوی جلسه 4

تربیت مهدوی جلسه 4

حجت الاسلام تراشیون
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به