پدرم حیدر مادرم زهراست

59 مشاهده
0 نظر
برچسب ها
متن قطعه : پدرم حیدر مادرم زهراست

پدرم حیدر مادرم زهراست شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر میکشن خیلی زحمت ما رو پدرم حیدر مادرم زهراست شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر میکشن خیلی زحمت ما رو ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی نفس نفس دم به دم بگو یا علی با پرچم و با علم بگو یا علی با پرچم و با علم بگو یا علی پدرم حیدر مادرم زهراست شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر میکشن خیلی زحمت ما رو پدرم حیدر‌ مادرم زهراست شک ندارم دارم هر دو دنیا رو این پدر مادر میکشن خیلی زحمت ما رو ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی تا دنیا دنیاست پرچم علی بالاست دم بزن فقط از حیدر این سفارش زهراست

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
لیست پخش صوتی
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به