چادرت را بتکان‌ روزی ما را بفرست

28 مشاهده
0 نظر
برچسب ها
متن قطعه : چادرت را بتکان‌ روزی ما را بفرست

چادرت را بتکان‌ روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادر توست ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر من از خاک پای تو سر بر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگیر از سرت سایه ی چادرت را پناهی از این خیمه بهتر ندارم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به