ضرورت بيداري در دل شب - آیت الله حق شناس

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : ضرورت بيداري در دل شب

یا ایهالذین آمنوا اذا... ای مریدم من شما را به زندگی دعوت میکنم و شما روش تون برای اماته یعنی مردن است.یعنی زندگی اشتباه. این زدگی نیست و باید بلند بشی. امام علی و پیغمبر در دل شب بلند میشدن و با خدا صحبت میکردن.

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به