ای که از کوچه زهرا و علی میگذری - محمد حسین پویانفر

برچسب ها
متن قطعه : ای که از کوچه زهرا و علی میگذری

ای که از کوچه زهرا و علی میگذری با خبر باش که خاک قدم دوست شفاست از من محرم میقات تو از قبله مپرس قبله من گل سرخی است که نامش زهراست رزق معراج علی معراج رفتی بی علی دیدی آخر من شدم محتاج رفتی بی علی کوچه ها از ازدحام دشمنان خلوت شده یک مدینه از شکایت های تو راحت شده

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به