ای جان بر لب آمده جانی برای من - حسین طاهری

47 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : ای جان بر لب آمده جانی برای من

ای جان بر لب آمده جانی برای من پا رو به قبله تاب و توانی برای من خیلی توقع علی از تو زیاد نیست تنها همین که زنده بمانی برای من یک ذره هم به فکر خودت باش فاطمه بس نیست اینهمه نگرانی برای من من بیقرار لحظه ای آرامش توام اما تو فکر پختن نانی برای من

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به