خمید قامت مادر عصای بابا شد - محمد طاهری

42 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : خمید قامت مادر عصای بابا شد

خمید قامت مادر عصای بابا شد میان کوچه زمین خوردنش تماشا شد هزار زخم حریفش نبود میدانم کشان کشان که پدر رفت قامتش تا شد یکی نگفت که این دختر پیمبر ماست کسی نگفت چه ظلمی به مادر ما شد خدا که هست به بت سجده میکنند چرا به پیش دیده توحید شرک احیا شد

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به