امر به معروف و نهی از منکر در حرکت و قیام امام حسین (ع)-بخش یازدهم - آیت الله مجتبی تهرانی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : امر به معروف و نهی از منکر در حرکت و قیام امام حسین (ع)-بخش یازدهم

از نظر شارع مقدس، در مورد بعضی از منکرات باید جمیع مراتب نهی از منکر اعمال بشود و بعد هم اشخاص مثل روسای مذهب و امثال آنها موظف هستند با هر وسیله ای که شده این منکرات را دفع بکنند و با جمیع مراتب نهی از منکر اقدام نمایند ولو این که ضرر جانی و یا مالی داشته باشد. لیکن آیا معنایش این است که بقیه افراد مکلف نیستند؟ تکلیف افراد عادی چیست؟ در تقسیم بندی واجبات، واجبات را به دو دسته واجب عینی و واجب کفایی تقسیم می کنند. واجب عینی: مثل نماز و روزه که بر یکایک مکلفین واجب است. واجب کفایی: در واجب کفایی این طور است که بر همه افرادی که مکلف به تکلیف شرعی هستند واجب است. امر به معروف و نهی از منکر، منکر هر نوع باشد، بر همه افرادی که به سن تکلیف رسیده، واجب است. تنها تفاوت این واجب، با واجب عینی این است که اگر منکری در جامعه واقع شد، یک نفر که اقدام به جلوگیری کرد، تکلیف از بقیه ساقط خواهد شد. چون منکری دیگر نیست. در امر به معروف و نهی از منکر بحث این است این امر از چه نوع وجوبی است؟ عده ای گفتند این هم مثل نماز و روزه واجب عینی است. عده ای که مشهور هستند می گویند واجب کفایی است. در مرتبه زبانیِ امر به معروف و نهی از منکر اگر کسی قصد بر خوردن مشروب دارد، اگر یک نفر به او بگوید موثر نیست، اگر ده نفر یکی پس از دیگری به آن گوشزد کنند، احتمال ترک این عمل بسیار زیاد است. پس بر همه واجب است که این کار را بکنند. اگر بعد از گفتن نفر آخر از منکر خود دست کشید، دیگر این واجب از بقیه ساقط خواهد شد. ترک امر به معروف و نهی از منکر از معاصی کبیره است. در این قضیه قدرت جمع مطرح است. در این مرحله با این که یقین داریم اثر ندارد، باید انجام بدهیم. در انجام فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر از سوی امام حسین (ع)، ایشان با همه سپاهیان دشمن اتمام حجت کردند و تمام مراحل امر به معروف و نهی از منکر را به ترتیب انجام داد.

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
شناخت و آگاهی ابزار دین

شناخت و آگاهی ابزار دین

حجت الاسلام صادقی واعظ
عمل نافع به حال انسان

عمل نافع به حال انسان

حاج علی قربانی
تفسیر سوره زلزال

تفسیر سوره زلزال

حجت الاسلام قرائتی
تربیت مهدوی جلسه 5

تربیت مهدوی جلسه 5

حجت الاسلام تراشیون
تربیت مهدوی جلسه 4

تربیت مهدوی جلسه 4

حجت الاسلام تراشیون
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به