کمین - حجت الاسلام عالی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : کمین

حقیقتا شیطان یک موجوده .یک وجود تخیلی نیست. یک موجود واقعی و لشکرکشی داره تو این عالم. هم اط طایفه خودش و هم از طایفه ای که اون ها را به خدمت گرفته. جایی گفته شده وقای طایفه خودش سرشکنی میکنن شیطان خودش اونها رو گردن میزنه.

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به