غیر از بیابان ها دگر جایی ندارم - محمد طاهری

61 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : غیر از بیابان ها دگر جایی ندارم

غیر از بیابان ها دگر جایی ندارم اینقدر سیلی خورده ام نایی ندارم باید بیایند و تو را اینجا ببینند آنها که میگفتند بابایی ندارم در بین صحرا میکشیدم زجر و حالا میخواهم از جا پاشوم پایی ندارم مانند هجده سالگی مادر تو سرو کمانم قد و بالایی ندارم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به