کسی رو غیر تو نمی شناسم - امیر برومند

129 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : کسی رو غیر تو نمی شناسم

کسی رو غیر تو نمی شناسم کسی رو غیر تو نه کسی رو غیر تو نمی شناسم کسی رو غیر تو نه با اینکه خیر از من ندیدی اما اینکه بهم بگی برو نه نه تو کارت الهی قربونت برم نه تو کارت نیست فقط نگو نیام حرم نه تو کارت الهی قربونت برم نه تو کارت نیست فقط نگو نیام حرم نگی بهم نه نه نگی بهم نه نگی بهم نه نه نگی بهم نه می لرزه پیش تو ،دست توسلم می لرزه پیش تو ،دست توسلم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به