پدر بعد از تو ما آزاده بودیم - حنیف طاهری

42 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : پدر بعد از تو ما آزاده بودیم

اسارت را به دشمن داده بودیم به قول عمه از کوفه و تا شام به دنبال سرت افتاده بودیم حسینم وا حسینم وا حسینا شب ویرانه را ماهی نمانده غم ویرانه را ماهی نمانده امیدی چاره ای راهی نمانده ز بس آه از دل زارم کشیدم پدر در سینه ام آهی نمانده

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به