اهل حرم شدن همه گریون - نریمان پناهی

158 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : اهل حرم شدن همه گریون

اهل حرم شدن همه گریون علی اکبر علی اکبر آروم قدم بزن برو میدون علی اکبر علی اکبر آسمونم شده تیره جوونم داره میره پاشو از جا پسرم پاشو روح پیکرم پاشو گریون حرم ای میوه دلم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به