مباحث رمضان(صراط مستقیم ) - شیخ حسین انصاریان

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : مباحث رمضان(صراط مستقیم )

یکی از مسائل بسیار مهمی که یقینا خیر دنیا و آخرت انسان در گرو آن است و منهای آن مسئله احدی از انسانها به سعادت دنیا و آخرت تدارد مسئله صراط مستقیم است

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به