چشم باطن - شیخ حسین انصاریان

برچسب ها
متن قطعه : چشم باطن

وجود رسول خدا در پیشگاه پروردگار در حق خودشان دعاهایی داشتند که خداوند همه آن دعاها را مستجاب کردند و یکی از آن دعاها این بود که خدایا حقایق موجودات و اشیاء و واقعیت ها را به من بنمایان که من نسبت به موجوادت و حقایق و اشیاء انسان ظاهر بینی نباشم چون ظاهر بین ها اکثر قضاوت هایشان انحرافی و نابجا است .

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
مناجات حضرت علی (3)

مناجات حضرت علی (3)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (2)

مناجات حضرت علی (2)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (1)

مناجات حضرت علی (1)

محمود کریمی
دعای کمیل (3)

دعای کمیل (3)

محمد حسین پویانفر
دعای کمیل (2)

دعای کمیل (2)

محمود کریمی
دعای کمیل (1)

دعای کمیل (1)

مهدی نجفی
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به