دم رفتن تو شده و کوه غم رو شونه هام - محمد طاهری

56 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : دم رفتن تو شده و کوه غم رو شونه هام

دم رفتن تو شده و کوه غم رو شونه هام خدا شاهده بعد تو من دنیا را دیگه نمیخوام بابا تو میزاری میری چه کنم با داغ جوون تو پیری چه کنم وقتی از این دنیا سیری چه کنم چه کنم حرم میگخه نرو ولی برو علی دلم میگه نرو ولی برو علی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به