غافلم باز خبر دارم کن - محمد طاهری

138 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : غافلم باز خبر دارم کن

غافلم باز خبر دارم کن یوسف فاطمه بیدارم کن بار سنگین گناه آورده ام از سر لطف سبک بالم کن ای طبیبی که پی بیماری نظری بر دل بیمارم کن

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به