راز این غربت نشد آخر فاش - میثم مطیعی

متن قطعه : راز این غربت نشد آخر فاش

راز این غربت نشد آخر فاش جلو چشمام بود حرمی ای کاش بقیع هنوز، آینۀ غربت امامه دلای ما، منتظر روز انتقامه بیا ای امام زمان آتیش زدن شبونه اون نامردا خونۀ مولای مارو واویلا امام صادق زیر لب گفت تنها: یا زهرا، یا زهرا امون از اون آتیش و کوچه و بلوا تجسم روضۀ حضرت زهرا غریب مدینه امام صادق شب تنهایی شب غربت شد که از این دنیا، آقا راحت شد بدون تو، غریبه درس حدیث و قرآن یتیم شدن، ابو بصیر و هشام و صفوان مدینه شون کربلاست اون آقایی که یار مظلوما بود پناه و ملجأ همه دنیا بود ولی تو شهر خودشم تنها بود واویلا واویلا به خدا با اشکای چشما می‌سازیم یه روزی ضریحتو آقا می‌سازیم غریب مدینه امام صادق منتسب به شماست، شرف و ایمان به تو مدیونند، همهٔ ایران برای ما، حدیث تو اصل ماجرا شد نگاه تو، مذهب رسمی عاشقا شد به نور تو‌ روشنیم شاگرداتو ببین، جوونمردارو شهیدای غریبِ این صحرارو دسته‌گلای مکتب زهرارو: یا زهرا یا زهرا فقط اون شهیدا که عشقو خریدن به کلاس درس تو آقا رسیدن غریب مدینه امام صادق

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به