می خواست جان سپارد و جانی دگر نداشت - مهدی اکبری

54 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : می خواست جان سپارد و جانی دگر نداشت

می خواست جان سپارد و جانی دگر نداشت هنگام کوچ بود ولی بالو پر نداشت چشمش ز پنجره سوی مهتاب خیره بود معلوم بود این شب آخر سحر ندارد

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به