آه از زخم دل من، آه تو قاتل من - حمید علیمی

104 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : آه از زخم دل من، آه تو قاتل من

آه از زخم دل من آه تو قاتل من درپيش چشم ترم مي سوزد حاصل من مظلومه مادر من مظلومه مادر من هميشه سر به زيري و هميشه روتو مي گيري چرا عجل وفاتي مي گي و از زندگي سيري ويا شايد که از دست من غمديده دلگيري ديگه ورد لب بابا شده تازه جوون من بجاي بردن اسمت ميگه قامت کمون من کنارم وقتي راه ميري شدي شونه به شون من با يادت مادر من ، خون شد چشم تر من خواهم يک دم بکشي ، دستي تو بر سر من مظلومه مادر من مظلومه مادر من آه از زخم دل من آه تو قاتل من درپيش چشم ترم مي سوزد حاصل من مظلومه مادر من مظلومه مادر من تموم خستگي بر تن که يک آه تو ميمونه دارم ميميرم از غصه کسي جز تو نمي دونه منو يک کم نوازش کن موهام خيلي پريشونه الهي چشم پر اشکم به لبخند تو واشه نزارتا ازهمين حالا قدم از ماتمت تا شه نزار که قسمت زينب غم بي مادري باشه ميسوزم از غم تو از داغ و ماتم تو خم گشته قامت من از قامت خم تو مظلومه مادر من مظلومه مادر من آه از زخم دل من آه تو قاتل من درپيش چشم ترم مي سوزد حاصل من مظلومه مادر من مظلومه مادر من بميرم از غمت مادر که تو بستر گرفتاري دلت خونه ولي بازم به ابرو خم نميآري باید کم کم محيا شم برا سوگ و عزاداري عزاداري سوت و کور و تاريک و غريبونه بدون روي تو مادر چه قدر اين خونه دل خونه منو تنها نزار زينب بدون تو نميتونه دادي بر من کفنت آه از آه و محنت ترسم که جان بدهد از داغ تو حسنت مظلومه مادر من مظلومه مادر من ديگه خورشيد روي تو به اين خونه نميتابه دو چشم من بدون تو هميشه غرق خون آبه حسن ساکت شده مادر چرا شبها نمي خوابه پدر زانو بغل ميگيره و از غصه دلگيره يه کاري کن جلو چشمام داره از دست من ميره يه ذره درد دل کن با پدر از غصه ميميره هستي تو يار علي يار و غمخوار علي بين نامردم شهر تنها دلدار علي مظلومه مادر من مظلومه مادر من آه از زخم دل من آه تو قاتل من درپيش چشم ترم مي سوزد حاصل من مظلومه مادر من مظلومه مادر من چرا اي ياور به خون غلتيده ام چرا مخفي کني رخت را از رخم سراپا پرسشم چرا يا فاطمه تو هم مثل همه نگويي پاسخم مرا آتش مزن مپوشان رخ زمن بگو با من سخن حبيبي فاطمه حبیبی فاطمه نميگويي چرا ميان کوچه ها به دور از چشم من چه آمد بر سرت برون از خانه ام که راحت را گرفت که سيلي زد تو را به پيش دخترت به هر روز و شبم خجل از زينبم بگو با من سخن حبيبي فاطمه حبیبی فاطمه

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به